Orthopedische schoenen en zolen

De HZIV voorziet een gedeeltelijke terugbetaling voor orthopedische zolen en schoenen. U heeft hiervoor een voorschrift nodig van een specialist in de (orthopedische) chirurgie, neurochirurgie, de fysische geneeskunde en revalidatie, de reumatologie, de pediatrie, de neurologie of de neuropsychiatrie.

Orthopedische schoenen en zolen kunnen niet gecumuleerd worden.

Hoe verloopt de terugbetaling voor schoenen?

De terugbetaling voor orthopedische schoenen wordt toegekend voor bepaalde letsels en aandoeningen. Om er gebruik van te maken, bezorgt u het voorschrift aan uw orthopedist. Deze zal aan de adviserend arts van uw HZIV-kantoor vragen of hij akkoord gaat met de terugbetaling. Van de orthopedist ontvangt u de schoenen en een getuigschrift voor verstrekte hulp (bijlage 13) dat u samen met uw voorschrift aan de tariferingsdienst van uw HZIV-kantoor moet bezorgen voor de terugbetaling.

De prijs en het bedrag van de terugbetaling kunnen per geval sterk verschillen. Het remgeld dat u zelf moet betalen is minimum 19,71 EUR en maximum 98,47 EUR per schoen. 

Voor de vernieuwing van de orthopedische schoenen gelden de onderstaande termijnen:

  • 9, maanden als u jonger bent dan 18 jaar;
  • 1 jaar als u tussen 18 en 65 jaar bent;
  • 1 of 2 jaar (afhankelijk van de ernst van de aandoening) als u ouder bent dan 65 jaar. 

Hoe verloopt de terugbetaling voor zolen?

Om de terugbetaling voor orthopedische zolen te krijgen, bezorgt u het voorschrift aan een erkende orthopedist of bandagist. Er is geen akkoord van de adviserend arts vereist. U zal een getuigschrift ontvangen om de terugbetaling aan te vragen. De geconventioneerde prijs voor zolen bedraagt 35,59 EUR. U krijgt daarvan 27,09 EUR terug als de verstrekker geconventioneerd is en 18,20 EUR als hij dat niet is.  

De vervanging van orthopedische zolen is mogelijk na 2 jaar vanaf de vorige levering. Als u nog geen 18 bent, is dit 1 jaar.