Hulp bij tabaksontwenning

Hulp bij tabaksontwenning is voortaan een materie die gedeeltelijk geregionaliseerd is. Wat betekent dit voor u?

Tabacoloog: regionaal

Wenst u een beroep te doen op een tabacoloog? Vanaf 1 januari 2019 wordt de tegemoetkoming voor raadplegingen inzake tabaksontwenning door de deelentiteiten geregeld. Dit betekent dat de HZIV verschillende voorwaarden en bedragen moet hanteren naargelang de patiënt in Vlaanderen, Wallonië of Brussel woont.

Meer informatie vindt u op onze website (rubriek "Gezond leven" > "Preventie" > "Stoppen met roken") of in onze folders.

Geneesmiddel: federaal

De vergoeding van de geneesmiddelen blijft een federale bevoegdheid. Champix is een geneesmiddel dat u kan helpen om te stoppen met roken en het wordt ook gedeeltelijk vergoed. Er bestaat geen generiek alternatief voor.

Om de gedeeltelijke terugbetaling van Champix te genieten, moet u twee voorwaarden vervullen: 

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent bereid om een ondersteunende gedragstherapie te volgen.

Uw arts zal een terugbetalingsaanvraag indienen bij de adviserend arts van uw HZIV-kantoor. Na goedkeuring ontvangt u een attest dat u aan uw apotheker voorlegt. 

Van uw apotheker ontvangt u eerst een startverpakking voor 2 weken. Als u de medicatie goed verdraagt, ontvangt u de rest van de behandeling (10 weken).

Als u 35 jaar of ouder bent en u lijdt aan een chronische bronchopneumopathie in stadium II, III of IV, dan kan u genieten van de terugbetaling van een ander geneesmiddel: Zyban. Spreek er over met uw arts.

Terugbetaling Champix 

De HZIV voorziet een tegemoetkoming voor de startverpakking. Deze kost 40,65 EUR maar u betaalt slechts 15 EUR (9,90 EUR voor de rechthebbenden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming). 

De prijs voor de vervolgkuur (10 weken) bedraagt 197,30 EUR en u betaalt slechts 15 EUR (9,90 EUR voor de rechthebbenden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming).

U heeft recht op een tegemoetkoming voor 3 rookstoppogingen in een periode van 5 jaar  dus 3 startverpakkingen en 3 behandelingen.

Wat wordt niet vergoed?

Er is geen vergoeding voorzien voor nicotinevervangers (pleisters, kauwgom, ...).   De HZIV voorziet ook geen tegemoetkoming voor alternatieve therapieën, zoals praatgroepen, acupunctuur, osteotherapie, enz. 

Meer info?

Voor meer informatie: www.tabakstop.be