Zorgproject obesitas bij kinderen

Obesitas

5,8% van de Belgische kinderen kan als zwaarlijvig beschouwd worden. Zelfs als ze op latere leeftijd weer een gezond gewicht hebben, kunnen deze jongeren chronische ziekten ontwikkelen: diabetes, hoge bloeddruk, astma, enz. Om dit te voorkomen werd er een zorgtraject uitgewerkt.

Voor wie?

Voor kinderen met overgewicht tussen 2 t.e.m. 17 jaar. Uw huisarts of kinderarts (of de arts van Kind&Gezin of het PMS-centrum) controleert aan de hand van de bodymassindex of uw kind aan obesitas lijdt.

De arts zal u dan doorverwijzen naar een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitascentrum (PMOC).

Evaluatie van de behoeften

Het PMOC zal de ernst van het overgewicht evalueren. Afhankelijk van de resultaten kan uw kind doorverwezen worden voor de juiste behandeling:

  • Ofwel wordt de opvolging verzekerd door uw huisarts of kinderarts;
  • Ofwel wordt uw kind opgenomen voor een zorgtraject in een multidisciplinair centrum.

Zorgtraject

Zodra uw kind tot het zorgtraject toetreedt, wordt op basis van de uitgevoerde beoordeling, een individueel plan voor het kind opgesteld. Het multidisciplinair centrum telt meerdere zorgverstrekkers die het kind zullen begeleiden:

  • kinderarts;
  • gespecialiseerde diëtist;
  • gespecialiseerde psycholoog;
  • kinesist;
  • sociaal werker of sociaal verpleegkundige.

Opstarten van het traject

Een zorgtraject duurt van 1 tot 5 jaar. Het begint na de ondertekening van een zorgtrajectcontract. Dit contract wordt ondertekend door:

  • de verantwoordelijke ouder;
  • uw huisarts of kinderarts;
  • de verantwoordelijke kinderarts van het PMOC.

Tegemoetkoming van de HZIV

Een ouder of voogd van de jongere en de kinderarts die verantwoordelijk is voor het PMOC, vullen een tegemoetkomingsaanvraag in. Dit document vermeldt de begin- en einddatum van het zorgtraject. Het centrum maakt de ondertekende documenten over aan de adviserend arts van de HZIV.

Wat moet ik betalen?

De facturen van het PMOC voor de opvolging worden rechtstreeks bij de HZIV ingediend. Ook de remgelden worden vergoed; u hoeft dus helemaal niets te betalen.