Logopedie

Terugbetaling logopedie

Zowel kinderen, volwassenen als bejaarden hebben recht op de terugbetaling van logopedie. Hieronder vallen stemproblemen, gehoorstoornissen en taal- en spraakstoornissen. 

Hoeveel krijgt u terugbetaald?

Type zitting U Betaalt Gewone verzekerde Verhoogde tegemoetkoming
Individuele zitting van 30 minuten 36,14 EUR 30,64 EUR 34,14 EUR
Individuele zitting van 60 minuten 72,59 EUR 61,59 EUR 68,09 EUR
Evolutiebilan 51,50 EUR 40,50 EUR 47,00 EUR
Aanvangsbilan 36,75 EUR 35,25 EUR 39,75 EUR

* Tarieven 1/1/2024

Hoe verloopt de terugbetaling?

Consulteer een KNO-arts of een specialist in de pediatrie of interne geneeskunde en vraag hem om een voorschrift voor logopedie.

Vraag uw logopedist om het aanvraagformulier (bijlage 1) op te stellen. Dit formulier moet door u of uw wettelijk vertegenwoordiger ondertekend worden. De logopedist stelt ook een aanvangsbilan of verslag op. 

Opgelet: De behandeling moet binnen de 60 dagen na het opstellen van het bilan gestart worden.

Bezorg de adviserend geneesheer van uw HZIV-kantoor het voorschrift, het aanvraagformulier en het bilan. U heeft hier 30 dagen de tijd voor vanaf uw eerste behandeling.

De adviserend geneesheer zal zijn toestemming of weigering geven.

Hoe lang wordt u terugbetaald?

Uw adviserend arts geeft zijn toestemming voor een terugbetalingsperiode van maximum 12 maanden. Deze toestemming kan één keer verlengd worden. Na een behandeling van 24 maanden is er geen terugbetaling meer mogelijk.

Er zijn enkele uitzonderingen: 

 • Als u lijdt aan afasie kunnen er 288 behandelingszittingen over 4 jaar gespreid worden.
 • Als u lijdt aan chronische spraakstoornissen, gehoorproblemen en/of dysfasie mag de behandeling worden verlengd na een ononderbroken periode van 2 jaar.
 • Bij locked-in syndroom is een akkoord van 1 jaar voor 150 zittingen geldig voor een eerste aanvraag. Daarna zijn het 100 zittingen per akkoord. Het aantal verlengingen is onbeperkt.

Om een verlenging te krijgen heeft u twee dingen nodig: een evolutiebilan van uw logopedist waaruit de noodzaak voor een verlenging blijkt en een voorschrift van de specialist of de huisarts.

Behandeling logopedie

De logopediebehandeling bestaat uit zittingen van 30 tot 60 minuten (afasie, stotteren, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie). Er mag één zitting per behandeling per dag zijn. 

Zittingen kunnen gebeuren op verschillende plaatsen, zoals op school, thuis of in het ziekenhuis. De zittingen kunnen collectief of individueel zijn. Sinds 15 oktober 2017 is de derdebetalingsregeling verboden voor verstrekkingen verricht op school.

Opgelet: Kinderen onder de 10 jaar hebben geen recht meer op de terugbetaling van zittingen van 60 minuten. Ze hebben wel nog recht op de terugbetaling van de zitting van 30 minuten.

Voor logopedische zittingen wordt nu ook ouderbegeleiding terugbetaald. Er worden 10 zittingen ouderbegeleiding per kind per stoornis vergoed. Voor de zittingen ouderbegeleiding is geen aparte aanvraag bij de arts nodig.

Er is geen terugbetaling voorzien in geval van herval bij onderstaande aandoeningen. Bij herval moet de terugbetalingsaanvraag een hervalbilan van de logopedist bevatten.

 • Afasie
 • Taalgebruik
 • Dyslexie
 • Dysorthografie
 • Dyscalculie
 • Stotteren
 • Stemstoornissen
 • Dysfagie