Het humaan papillomavirus (HPV)

Wij ontvangen vaak vragen over de terugbetaling van vaccins. De antwoorden op deze eenvoudige vragen zijn echter soms iets complexer dan verwacht.

Bepaalde inentingen worden gedeeltelijk vergoed door het RIZIV (federaal niveau), waarbij andere onder de bevoegdheid van de deelstaten (gewesten en gemeenschappen) vallen.

Een voorbeeld hiervan is het vaccin tegen het papillomavirus. In dit geval is er (onder bepaalde voorwaarden) een tegemoetkoming voorzien door het RIZIV, maar ook door de gewesten. Dit betekent echter niet dat u dubbel vergoed wordt. De bedragen en de voorwaarden verschillen en vullen elkaar aan. 

Wat is het humaan papillomavirus?

Het humaan papillomavirus (HPV) bestaat uit kleine virussen die aanwezig zijn in de weefsels van het lichaam zoals de huid of de (genitale) slijmvliezen.

In 80% van de gevallen wordt het HPV spontaan vernietigd door het immuunsysteem. Meestal is men zich er niet van bewust dat men besmet is.

Naargelang het type en de ligging, kan het virus ofwel goedaardige letsels (zoals wratten) ofwel kwaadaardige tumoren veroorzaken. Deze tumoren kunnen dan weer ontaarden in kanker zoals bijvoorbeeld baarmoederhalskanker.

Vaccins? 

Er bestaan vaccins tegen bepaalde vormen van het papillomavirus die verantwoordelijk zijn voor baarmoederhalskanker:  Cervarix en Gardasil 9. Zoals bij alle vaccins, bent u nooit voor 100% beschermd. Daarom is het belangrijk dat u ook regelmatig een arts raadpleegt.

Federale tegemoetkoming

Overeenkomstig de reglementering van het RIZIV, ontvangt u van de HZIV een tegemoetkoming voor de aankoop van het vaccin voor meisjes van 12 tot en met 18 jaar. Naargelang de leeftijd en het soort vaccin bestaat het vaccin uit 2 of 3 verpakkingen.

Het vaccin wordt uitsluitend op medisch voorschrift afgeleverd. De voorschrijvende arts moet dus rekening houden met het maximum aantal vergoedbare verpakkingen en met de leeftijd van de patiënt.

De voorschrijvende arts moet ook op het voorschrift aangeven of het om de eerste, de tweede of de derde toediening gaat.

Voor de tweede en derde toediening vermeldt de voorschrijvende arts eveneens de datum van de eerste en/of tweede toediening.

Overhandig het voorschrift volledig ingevuld aan de apotheker die de derdebetalersregeling zal toepassen.

Heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming dan bedraagt uw persoonlijk aandeel 8 EUR. Gewone rechthebbenden betalen 12,10 EUR. 

Er is slechts voor één vaccin (3 toedieningen) een terugbetaling mogelijk.

Tegemoetkoming van de deelstaten

De Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel bieden ook een gratis vaccinatie aan via de scholen.

Voorheen was dit voorbehouden aan meisjes tussen 12 en 14 jaar. Vanaf september 2019 bieden beide gemeenschappen dit ook aan voor jongens van 12 tot 14 jaar. 

Voor deze gratis vaccinaties voorziet de HZIV uiteraard geen terugbetaling. Neem voor meer info contact op met de school.