Arbeidsongeschiktheid

 

Aangifte

Wanneer u ziek bent, moet u een aantal formaliteiten vervullen. Wij zetten ze hier op een rijtje:

Aangifte

U moet binnen de 3 dagen aangifte doen van uw ziekte door middel van het oranje formulier "Kennisgeving van werkstopzetting". U kunt dit formulier afgeven aan de loketten of opsturen via de post. Het is belangrijk dat u uw aangifte tijdig doet. Als u te laat bent met uw aangifte, heeft u slechts recht op uitkeringen vanaf de tweede dag na de datum van aangifte.

Inlichtingenblad

Na ontvangst van uw aangifte, zenden wij u een "Persoonlijk inlichtingenblad" dat u ingevuld moet terugsturen.

Controleblad

U krijgt eveneens een groen formulier "Controleblad". Wij vragen u om dit terug te bezorgen bij werkhervatting.

Erkenning

Na uw aangifte controleert de adviserend arts van de HZIV of u in medisch opzicht beantwoordt aan de voorwaarden om uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid te ontvangen.

U wordt erkend als arbeidsongeschikt indien u:

  • alle werkzaamheden heeft stopgezet
  • minstens 66% ongeschikt bent om te werken. 

Controle

De adviserend arts van de HZIV kan beslissen om u uit te nodigen voor een medisch onderzoek. U wordt hiervan per aangetekende brief verwittigd. Als u geen gehoor geeft aan deze uitnodiging, is de HZIV verplicht de betaling van de uitkeringen stop te zetten tot u voldoet aan deze controleverplichting. Vanzelfsprekend geldt deze stopzetting niet indien u verhinderd bent wegens medische redenen. U heeft dan wel een doktersattest nodig om dit te bewijzen. 

Einde ziekte

 Aan uw arbeidsongeschiktheid komt een einde wanneer:

  • u het werk, het verlof of de werkloosheid spontaan hervat; u moet dan het groene formulier "Controleblad" terugsturen naar de HZIV, gedateerd en ondertekend;
  • de adviserend arts (in geval van primaire arbeidsongeschiktheid) of de GRI (in geval van invaliditeit) u arbeidsgeschikt verklaart;
  • u met pensioen gaat.

Invaliditeit

Wanneer u meer dan één jaar arbeidsongeschikt bent (de zogenaamde primaire arbeidsongeschiktheid), gaat u over naar het stelsel van invaliditeit. Vanaf dan beslist de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) van het RIZIV, zowel over de erkenning van de invaliditeit, als over de eventuele verdere verlengingen.

Bedrag

De uitkering wordt berekend op een dagbedrag dat afhangt van uw rang.

Het eerste jaar

Tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid bedraagt de uitkering:

  • 60% van het dagbedrag

Er wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden van uw uitkering. De daguitkering wordt toegekend à rato van zes dagen per week. De uitkering wordt tweemaal per maand (rond de 15de en rond de 30ste) op uw bankrekening gestort.

Rang

Benaming

Dagbedrag (in Euro)

XXIV

cargo of tanker: kapitein, eerste, tweede en derde werktuigkundige, eerste en tweede officier, eerste electrieker, radio-officier eerste klas, ship mecanic (3 jaar);

shoregang: officier ceelbaas, officier, klasse A

138,63 (aanvang ziekte na 01/04/2015)

XXIII

shoregang: klasse B ceelbaas

124,64

XXII

tanker: derde officier, vierde werktuigkundige, radio-officier tweede klas, ship mecanic (1 jaar), chiefsteward, kok hofmeester (+16 man)

120,09

XX

cargo: derde officier, vierde werktuigkundige, radio-officier tweede klas, ship mecanic (1 jaar), chiefsteward, kok hofmeester (+16 man);

shoregang: klasse A

110,98

XIX

tanker: vierde officier, vijfde werktuigkundige, timmerman, bootsman, eerste kok;

cargo of tanker: kok hofmeester (-16 man), pompman;

shoregang: klasse B

106,41

XVIII

cargo: vierde officier, vijfde werktuigkundige, timmerman, bootsman, eerste kok;

tanker: magazijnier, volmatroos wiper

101,86

XVII

cargo: magazijnier, volmatroos wiper;

tanker: tweede kok bakker, wiper matroos, wiper, volmatroos

97,30

XVI

cargo: tweede kok bakker, wiper matroos, wiper, volmatroos;

tanker: steward (1 jaar)

92,74

XV

cargo of tanker: aspirantofficier, aspirantwerktuigkundige, ship mecanic (begin);

cargo: steward (1 jaar);

tanker: matroos met brevet, matroos met brevet wiper

88,19

XIV

cargo of tanker: assistentwerktuigkundige;

cargo: matroos met brevet, matroos met brevet wiper;

tanker: matroos zonder brevet, matroos zonder brevet wiper, steward (-1 jaar)

83,63

XIII

cargo: matroos zonder brevet, matroos zonder brevet wiper, steward (-1 jaar)

79,08

XII

tanker: cadet;

cargo of tanker: lichtmatroos

74,51

XI

cargo: cadet

69,96

 

Vanaf het tweede jaar

De invaliditeitsuitkering bedraagt:

  • 65% van het dagbedrag
  • 43,5% van het dagbedrag voor een alleenstaande bij hospitalisatie

De daguitkering wordt toegekend à rato van zes dagen per week. De uitkering wordt op uw bankrekening gestort tegen het einde van de maand.

Rang

Benaming

Dagbedrag (in Euro)

XXIV

cargo of tanker: kapitein, eerste, tweede en derde werktuigkundige, eerste en tweede officier, eerste electrieker, radio-officier eerste klas, ship mecanic (3 jaar);

shoregang: officier ceelbaas, officier, klasse A

138,63 (aanvang invaliditeit na 01/04/2015)

XXIII

shoregang: klasse B ceelbaas

124,64

XXII

tanker: derde officier, vierde werktuigkundige, radio-officier tweede klas, ship mecanic (1 jaar), chiefsteward, kok hofmeester (+16 man)

120,09

XX

cargo: derde officier, vierde werktuigkundige, radio-officier tweede klas, ship mecanic (1 jaar), chiefsteward, kok hofmeester (+16 man);

shoregang: klasse A

110,98

XIX

tanker: vierde officier, vijfde werktuigkundige, timmerman, bootsman, eerste kok;

cargo of tanker: kok hofmeester (-16 man), pompman;

shoregang: klasse B

106,41

XVIII

cargo: vierde officier, vijfde werktuigkundige, timmerman, bootsman, eerste kok;

tanker: magazijnier, volmatroos wiper

101,86

XVII

cargo: magazijnier, volmatroos wiper;

tanker: tweede kok bakker, wiper matroos, wiper, volmatroos

97,30

XVI

cargo: tweede kok bakker, wiper matroos, wiper, volmatroos;

tanker: steward (1 jaar)

92,74

XV

cargo of tanker: aspirantofficier, aspirantwerktuigkundige, ship mecanic (begin);

cargo: steward (1 jaar);

tanker: matroos met brevet, matroos met brevet wiper

88,19

XIV

cargo of tanker: assistentwerktuigkundige;

cargo: matroos met brevet, matroos met brevet wiper;

tanker: matroos zonder brevet, matroos zonder brevet wiper, steward (-1 jaar)

83,63

XIII

cargo: matroos zonder brevet, matroos zonder brevet wiper, steward (-1 jaar)

79,08

XII

tanker: cadet;

cargo of tanker: lichtmatroos

74,51

XI

cargo: cadet

69,96