Inentingen

Een bijzondere terugbetaling, specifiek voor de zeevarenden, betreft de kosten in verband met inentingen die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep (o.a. inentingen tegen hepatitis, tetanus,...). De kostprijs van deze inentingen wordt door de HZIV terugbetaald. Concreet betekent dit dat alle zeelieden die om beroepsredenen ingeënt worden bij Mediport, deze inentingen niet zelf moeten betalen.