Doktersattesten

Terugbetaling doktersattesten

Met of zonder doktersattest?

Als u medische zorg nodig heeft, ontvangt u na de betaling een getuigschrift voor verstrekte hulp (doktersattest) dat u recht geeft op een terugbetaling. 

  • Ofwel ontvangt u een papieren getuigschrift dat u aan uw HZIV kantoor moet bezorgen;
  • Ofwel maakt de arts het elektronisch attest zelf aan de HZIV over (eAttest).

Dit is de normale terugbetalingsmethode waarbij u het bedrag voorschiet.

Een deel van de kosten wordt daarna door de HZIV terugbetaald.

Enkel het persoonlijk aandeel (niet vergoedbaar deel) blijft te uwen laste.

Hoe dient u uw doktersattesten in?

Om de attesten op te sturen gebruikt u de gratis portbetaalde enveloppes van de HZIV.

Uiteraard kunt u de attesten ook persoonlijk afgeven in uw HZIV-kantoor.

Opgelet: als u meerdere doktersbriefjes wilt indienen, kunt u deze in 1 enveloppe steken. Kleef steeds een kleefbriefje op alle doktersattesten.

Hoe wordt u terugbetaald?

De terugbetaling is mogelijk via bankoverschrijving.

Wij raden u bijgevolg aan om ons alle wijzigingen mee te delen met betrekking tot uw bankrekening.

 

Sommige attesten van dokters en tandartsen worden elektronisch naar ons gestuurd via de dienst eattest.