ADHD in de aandacht

De term ADHD duikt steeds meer op in de media. Waar staat deze afkorting voor en wat zijn de belangrijkste feiten over dit buzzwoord?

Wat is ADHD?

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder en kan vertaald worden als aandachtstekort met hyperactiviteit. Het is dus een gedragsstoornis die vooral tot uiting komt door moeilijk kunnen aandacht geven of geconcentreerd blijven. Het gaat dus niet om te weinig aandacht krijgen.

Hoe herken je ADHD?

Personen met ADHD kunnen zich onvoldoende concentreren op een taak/activiteit om ze tot een goed einde te brengen. Ze zijn vaak overmatig druk, ze roepen soms eerder dan praten en kunnen moeilijk stil blijven zitten. Ook ondoordachte dingen doen is een typisch kenmerk.

Adolescenten worden vaak rustiger maar kennen dan weer problemen om dingen te plannen of te organiseren. Ook op (jong)volwassen leeftijd blijven de problemen soms bestaan.

Wie heeft er last van?

ADHD wordt vooral gekoppeld aan kinderen (3 tot 5%) maar ook volwassenen kunnen ermee worden geconfronteerd.

De eerste tekenen van ADHD zijn soms al aanwezig vanaf de leeftijd van 4 jaar. Deze kinderen zijn extreem beweeglijk maar kunnen zich niet verdiepen in het spel en vertonen tegendraads gedrag. Ook op school zijn de kinderen onrustig en ontwikkelen zich vaak leer- en gedragsstoornissen, met een laag zelfbeeld tot gevolg.

Het is moeilijk om de diagnose te stellen omdat het gedrag van kinderen snel verandert en mogelijk niet blijvend is.

Oorzaak en behandeling?

De oorzaak is onduidelijk maar erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol.

ADHD is niet te genezen! Een individuele behandeling kan alleen maar proberen om de symptomen en problemen te beperken. Men gebruikt hierbij zowel psychologische educatie als gedragstherapie. Het is belangrijk dat de omgeving actief bij de behandeling betrokken wordt en contact met lotgenoten is aangeraden.

Medicijnen kunnen soms deze behandelingen ondersteunen. Zij kunnen tijdelijk de concentratie verhogen maar dit kan ook (ongewenste) neveneffecten hebben. Raadpleeg daarom steeds een arts om de diagnose te stellen en een eventuele dosering te bepalen.

Meer info?