Bingedrinken

Bingedrinking is Engels voor braspartij/comazuipen. Het staat gelijk aan het drinken van 5 glazen alcohol of meer tijdens een korte tijdsspanne. Het is de bingedrinker niet zozeer te doen om te genieten van de alcohol die hij/zij opneemt maar vooral om te genieten van de roes die erop volgt.

Risico’s

Bingedrinken is niet zonder risico. Dit is een onvolledige lijst van mogelijke gevolgen:

  • Aantasting van het denkvermogen
  • Alcoholvergiftiging
  • Black-out
  • Stijging van de bloeddruk
  • Schade aan slokdarm, maag, nieren
  • Hartaandoeningen
  • Herseninfarct
  • ...

Jongeren

Bingedrinken haalt steeds vaker de actualiteit. Ook al daalt de alcoholconsumptie de laatste 20 jaar in de geïndustrialiseerde landen, toch neemt het bingedrinken toe, vooral bij jongeren tussen 15 en 24 jaar. 

Het lichaam van jongeren is echter veel gevoeliger voor de impact van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling terwijl het gebruik van alcohol de ontwikkeling ervan afremt. 

Dit heeft ook een nefaste invloed op het karakter en gedrag van de jongeren. Jongeren die vroeg beginnen drinken gaan minder op zoek naar andere en gezondere prikkels omdat de alcohol hun ‘voldoening’ geeft. Daarom zal (te) veel drinken bij jongeren ook veel sneller fout gaan. 

Regelmatig bingedrinken bij jongeren heeft ook gevolgen op latere leeftijd: jongeren van 12, 13 jaar die regelmatig bingedrinken maken op 24-jarige leeftijd vier keer meer kans op overgewicht en hoge bloeddruk.

Bingedrinken beperkt zich echter niet alleen tot jongeren want ook voor volwassenen zijn de gevolgen negatief.

Wat doen bij alcoholvergiftiging?

Slachtoffers van alcoholvergiftiging kunnen verschillende symptomen vertonen zoals hoofdpijn, slaperigheid, braken, geheugenverlies, comateuze toestand...

Breng de persoon naar een koele omgeving en probeer bewusteloosheid te voorkomen door kalm op hem in te praten. Leg hem stabiel op zijn zijde om inhaling van eventueel braaksel te voorkomen.

Roep bij twijfel snel medische hulp in of contacteer het Antigifcentrum dat via het nummer 070 245 245 dat 24/24 en 7/7 bereikbaar is.

Meer info?

www.antigifcentrum.be

www.druglijn.be