Zeevarenden bij de HZIV

Logo HZIV

Vanaf 1 januari 2018, staat de HZIV in voor het beheer van de rechten inzake geneeskundige verzorging en voor de betaling van de uitkeringen voor een heel bijzondere beroepscategorie: de zeevarenden.

Het gaat hierbij niet om alle zeevarenden, maar enkel om de zeevarenden die actief zijn binnen de Belgische koopvardij.

Meer info vindt u op de pagina's ' Voor Zeevarenden' van onze website.