Uw persoonlijke gegevens

Handen werken op een laptop

Vanaf  25 mei 2018  zal een nieuwe reglementering uw gegevens tegen onecht gebruik beschermen.

Als openbare instelling gebruikt de HZIV uw persoonlijke gegevens. Het gebruik ervan moet onze diensten immers toelaten uw terugbetaling gezondheidszorgen, uw uitkering ingevolge arbeidsongeschiktheid terug te betalen en u tegelijk te  informeren over uw rechten en plichten.

We hebben onze algemene voorwaarden aangepast conform de nieuwe reglementering inzake de bescherming van de gegevens.

U kunt kennis nemen van die nieuwe voorwaarden op onze website.

 

Voor meer informatie of om uw rechten conform de nieuwe reglementering te laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) :

 

HZIV Data Protection officer

Troonstraat 30 A

1000   Brussel

 

@email

 

Indien u niet akkoord gaat, kunt u een beroep indienen bij de Belgische toezichthouder (Data Protection Authority of DPA). De DPA zal bereikbaar zijn vanaf 25 mei 2018 op volgend adres:

Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via www.privacycommission.be