Slachtoffers van thalidomide

De slachtoffers van thalidomide die in België geboren zijn of de Belgische nationaliteit hebben, kunnen vandaag rekenen op een financiële ondersteuning.

Alle personen met aangeboren afwijkingen door het gebruik van thalidomide van de moeder tijdens de zwangerschap, kunnen aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming van 125.000 EUR.

Zowel de moeder als de vader van een overleden slachtoffer van thalidomide, kunnen elk aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming van 30.000 EUR.

Meer lezen...