Brexit

Vlaggen van de EU en Groot-Brittannië voor de Big Ben

De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat zijn gang. Er zijn twee belangrijke periodes:

  • Van 1/2/2020 tot en met 31/12/2020

Overgangsperiode tijdens dewelke het VK geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie (EU) maar de Europese regelgeving inzake sociale zekerheid blijft van toepassing. De situatie van de Belgische burgers in het VK of de Britse burgers in België verandert dus niet.

  • Vanaf 1/1/2021

De Europese regelgeving is niet meer van toepassing. Op te volgen…