COVID-19 update

Bezoek op afspraak

 

Beste leden,

Rekening houdend met de sterke stijging van het aantal besmettingen, neemt ook de HZIV strengere maatregelen met betrekking tot de toegang tot de wachtzalen en loketten.

Vanaf 29 oktober 2020 zullen wij enkel nog op afspraak werken en dit zeker al tot en met 11 januari 2021 (update). Deze regeling bestond al voor de contacten met de sociale dienst en nu dus ook voor alle contacten met de loketbedienden. Ook worden, vanaf nu, alle consultaties met de adviserend arts geschorst (er zullen wel nog teleconsultaties plaatsvinden).

Dit betekent dat u nog steeds een persoonlijk contact met een medewerker van de HZIV kan hebben, op voorwaarde dat u vooraf belt of mailt voor een afspraak. Dit vermijdt dat u uw beurt moet afwachten. Ook blijven alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen van kracht (dragen van mondmasker, handhygiëne,…)

Uiteraard vragen wij om zoveel mogelijk gebruik te maken van andere contactmogelijkheden:

  • Doktersbriefjes kunnen opgestuurd worden (enveloppes zonder portkosten zijn gratis te bekomen) of gedeponeerd worden in de brievenbus van een HZIV-kantoor.
  • Vragen kunnen per email of telefonisch gesteld worden.
  • Een overzicht van terugbetalingen (geneeskundige verzorging) of een wijziging van uw rekeningnummer kan via het beveiligd elektronisch loket “myhziv” op onze website.

De medewerkers in de regionale kantoren en in de gewestelijke diensten blijven uiteraard paraat om uw dossier te behartigen, maar ook zij zullen voor een groot deel van thuis uit werken, om onnodige verplaatsingen te vermijden.  Neem dus steeds contact op met uw HZIV-kantoor vóór u zich verplaatst!

Uiteraard is het met spijt in het hart dat wij tot deze maatregel overgaan, maar wij willen u en onze medewerkers zo goed mogelijk beschermen en de verspreiding van het virus  COVID-19 tegengaan.

Ik dank u voor uw begrip.

Laten wij samen zorg dragen!

 

Christine Miclotte

Administrateur-generaal