Aanvullende uitkering COVID-19

Bureau met documenten en rekenmachine

Bent u een werknemer die tijdens de COVID-19-periode arbeidsongeschikt erkend is?

Dan hebt u misschien recht op een aanvullende uitkering tijdens uw primaire ongeschiktheid (minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt).

Zie meer info op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Deze tijdelijke maatregel in de sector werkloosheid maakt deel uit van de maatregelen die zijn genomen wegens de COVID-19-crisis.

Het doel is de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen gedurende een beperkte periode verhogen.

 

De HZIV doet zelf het nodige om uw dossier in orde te brengen: uw aanvullende uitkering zal dus zo snel mogelijk betaald worden.

Stel steeds uw vragen bij uw HZIV-kantoor.