GMD binnen groepspraktijk

Werkt uw huisarts, die beheerder is van uw globaal medisch dossier binnen een groepspraktijk?

Dan hebben ook de andere gemachtigde huisartsen binnen dezelfde groepspraktijk voortaan het recht op toegang tot uw geïnformatiseerde medische gegevens om een betere continuïteit van uw zorg te kunnen verzekeren.

Hoe werkt dit ?

Bij het openen van uw GMD heeft uw huisarts het bewijs geleverd voor een therapeutische relatie met u.

Als uw huisarts een globaal medisch dossier opent, is hij verplicht om een therapeutische relatie aan te maken op basis van bv. het uitlezen van uw eID-kaart. Eenmaal deze therapeutische relatie is aangemaakt, zal deze automatisch (en enkel en alleen) gedeeld worden met de andere huisartsen binnen dezelfde groepspraktijk.

Concreet : als u zich begeeft naar uw huisarts, maar deze is niet beschikbaar, dan weet u dat de andere artsen binnen dezelfde groepspraktijk eveneens uw dossier kunnen raadplegen. Ze hebben toegang tot uw digitale medische gegeven en waken erover om uw vooropgesteld zorgplan van uw arts, tevens uw GMD-houder, op te volgen.

Wat moet u doen ?

U moet geen enkele administratieve opvolging uitvoeren. Alles gebeurt automatisch op het moment van het aanmaken van de therapeutische relatie door uw arts, die ook uw GMD-houder is.

Waar kan men de therapeutische relaties raadplegen ?

U kan uw therapeutische relaties raadplegen door u in te loggen op de gezondheidportalen :

Wat zijn de voordelen ?

De gemachtigde huisartsen binnen dezelfde groepspraktijk hebben automatisch toegang tot de digitale medische informatie.

  • Er is geen administratieve noodzakelijk, alles gebeurt automatisch;
  • Een efficiënte opvolging in de continuïteit van de zorg.