Opgelet voor fraude!

Opgelet voor fraude

Wij hebben weet van frauduleuze e-mails die worden rondgestuurd in naam van de HZIV om terugvorderingen te vragen.

Ga NIET in op deze e-mails, noch op telefonische verzoeken om terugbetaling. Dit zijn malafide praktijken.

Per mail of per telefoon beweert de oplichter dat u onterecht betalingen zou ontvangen hebben. Daarna wordt u gevraagd de bedragen naar een bankrekening over te schrijven.

Wij benadrukken dat:

  • de HZIV nooit zo'n terugvordering vraagt per email of per telefoon;
  • dat elke terugvordering ook gestaafd moet zijn;
  • onze medewerkers nooit privé emailadressen gebruiken om u te contacteren.

Ga dus nooit in op dergelijke aanvragen maar breng ons hiervan op de hoogte.

Medewerkers van de HZIV zullen u ook NOOIT per mail of telefoon om bankgegevens vragen.

Bij de minste twijfel, neem a.u.b. contact op met uw gewestelijke dienst.