Post-COVID-Zorgtrajecten

Post-COVID-Zorgtrajecten

Sommige patiënten die COVID-19 gehad hebben, vertonen lang na de acute fase van hun infectie nog symptomen. De ziekte is voorbij, maar nog niet alle symptomen... er bestaat een medische ondersteuning voor wat post-COVID-19 genoemd wordt of long COVID.

Post-COVID-aandoening

U bent ziek geweest van een lichtere of ernstige vorm van COVID-19 en u vertoont drie maanden na uw besmetting nog altijd symptomen? Misschien lijdt u aan de aandoening post-COVID-19.

De symptomen die het meest voorkomen zijn:

 • vermoeidheid;
 • kortademigheid;
 • pijn of druk in de borst;
 • spierpijn;
 • hoofdpijn;
 • hartkloppingen;
 • verlies van geur- of smaakzin;
 • geheugen- of concentratieproblemen;
 • angst en depressie.

Deze symptomen duren minstens twee maanden en kunnen niet door een andere diagnose verklaard worden.  Zij kunnen terug opduiken na een genezing of aanhouden na het initieel herstel van COVID-19.

Een zorgtraject

U lijdt nog steeds aan de symptomen als gevolg van een COVID-besmetting 12 weken na het opduiken van de eerste symptomen van de infectie en/of 12 weken na de positieve test? In dat geval zou u kunnen toetreden tot een post-COVID-19-traject.

Dit zorgtraject voorziet een multidisciplinaire begeleiding van uw aandoening. En goed nieuws! U hoeft in dat geval helemaal niets te betalen, noch het remgeld, noch het eventuele supplement. Het zorgtraject duurt zes maanden en kan één keer verlengd worden.

Hoe ervan genieten?

Praat erover met uw huisarts. Hij zal de diagnose stellen van een post-COVID-19 aandoening en het gepaste zorgtraject bepalen. Hij zal, met u en in overleg met de andere zorgverstrekkers, een behandelingsplan opstellen.

Twee zorgtrajecten zijn mogelijk:

 • u hebt één zorgverstrekker nodig: een kinesitherapeut, logopedist of psycholoog.
 • u hebt verschillende zorgverstrekkers nodig: kinesitherapeut, logopedist of psycholoog, diëtist en/of ergotherapeut.