Raadpleeg uw dossier

Voor leden en zeevarenden

Via de interactieve toepassing 'myHZIV' kunt u persoonlijke gegevens en terugbetalingen raadplegen.

Aanmelden met e-ID (U hebt een kaartlezer nodig) of Itsme is verplicht.

Aanmelden bij myHZIV

Persoonlijke gegevens

  • Raadpleeg contactgegevens en bankrekeningnummers.
  • Voor alle personen verbonden aan het lidmaatschap.

Terugbetalingen

  • De meest recente terugbetalingen
  • Mogelijkheid tot opzoeking volgens rechthebbende, zorgverstrekker en periode

Aanvragen Arbeidsongeschiktheid

  • Door hierop te klikken, ziet u onmiddellijk hoe ver uw dossier gevorderd is.

Voorkeuren

  • Kwijtingen geneeskundige verzorging ook per post ontvangen
  • HZIV-info per post ontvangen of de verzending stopzetten

Meerderjarige personen ten laste (PTL)

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ziet een gerechtigde, in myHZIV, de informatie niet (meer) van zijn meerderjarige personen ten laste (PTL). Partner, kinderen, ... van zodra ze de wettelijke meerderjarigheid bereiken (18 jaar), krijgen ze een persoonlijke en directe toegang tot myHZIV.

Als de gerechtigde hen in zijn sessie van myHZIV wenst te zien, moeten zijn PTL hem een volmacht verlenen. Dit is uitsluitend mogelijk in de toepassing (geen papieren procedure).