Voor zeevarenden

Seafarers

Voor de zeelieden en shoregangers die vallen onder het Belgische stelsel van de zeevarenden ter koopvaardij, bestaat er een bijzonder stelsel voor de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Hun rechten op de terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging en op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid wijken op een aantal punten af van deze van de andere verzekerden in België. Zij kunnen ook genieten van een aantal sociale voordelen en eventueel van een vergoeding voor oorlogsvaart.

Daarom werd er in 1845 een afzonderlijke openbare instelling van sociale zekerheid opgericht, namelijk de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ), met zetel te Antwerpen. Vanaf 1 januari 2018 is deze instelling gesplitst en geïntegreerd in:

  • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

Voortaan staat de HZIV in voor de waarborg en de toekenning van net dezelfde rechten als voorheen. Voor de zeevarenden ter koopvaardij, die ambtshalve aangesloten waren bij de HVKZ verandert er heel weinig. Zij zijn voortaan ambtshalve aangesloten bij de HZIV. Dat gebeurt automatisch, zij hoeven daarvoor niets te doen. De naam van de instelling verandert, maar het adres blijft gelijk, vermits de beide instellingen al jaren hetzelfde kantoor delen in Antwerpen. Dezelfde dossierbeheerders blijven beschikbaar.

 

HZIV - zeevarenden

Frankrijklei 81-83 bus 3

2000 Antwerpen

Tel: 03/220 75 55