Blijf in contact

Contact

Het is belangrijk dat jouw dossier altijd bijgewerkt wordt en daarom is het ook van belang dat wij je kunnen contacteren als er bijkomende info nodig is. Actuele contactgegevens zijn ook handig om je tijdig te informeren over belangrijke wijzigingen.

Welke info?

Wij beschikken over uw officieel adres (domicilie) via de kruispuntbank maar je kan ook een contactadres opgeven als je (tijdelijk) elders verblijft. Terwijl een verandering van domicilie automatisch wordt doorgegeven door de gemeente, is dat niet het geval voor het contactadres. Informeer jouw HZIV-kantoor dus van elke wijziging van jouw contactadres.

Een telefonisch contact is sneller dan postbezorging en daarom is het belangrijk dat jouw HZIV-kantoor beschikt over jouw telefoonnummer. Als je verandert van nummer geef dat dan door aan hen.

Email is nog handiger en biedt ons de mogelijkheid om je snel te informeren, ook als je niet telefonisch bereikbaar bent. Daardoor kan jouw dossier ook sneller verwerkt worden. Bezorg jouw HZIV-kantoor daarom je emailadres en informeer hen bij wijzigingen.

Voor terugbetalingen en uitkeringen is het belangrijk dat jouw HZIV-kantoor over jouw bankrekeningnummer beschikt. Bij verandering van rekeningnummer informeer je dus jouw HZIV-kantoor best zo snel mogelijk.

Hoe bezorg ik mijn contactgegevens?

Je kan de contactgegevens waarover jouw HZIV-kantoor beschikt consulteren via myHZIV. Deze handige online toepassing, die toegankelijk is via onze website, biedt u ook de mogelijkheid om je contactgegevens (email, telefoon- en bankrekeningnummer) aan te passen.

Een wijziging van uw contactadres kan je doorgeven met een email aan uw HZIV-kantoor. Elk kantoor is bereikbaar met een adres dat opgebouwd is als volgt: plaatsnaam @hziv.be (@email, @email,...). Je kan de adressen ook vinden op de webpagina van jouw HZIV-kantoor.

Je kan jouw HZIV-kantoor ook telefonisch bereiken maar dit heeft het risico dat je in een wachtlijst terecht komt.

Veel telefonische oproepen maken het behandelen van dossiers ook moeilijker. Kies dus eerst voor de andere opties en beperk telefonische contacten voor dringende oproepen. Onze website vermeldt ook de momenten waarop onze kantoren telefonisch bereikbaar zijn.

Je vindt alle contactgegevens van de HZIV op de pagina Contact van onze website www.hziv.be.