Globaal Medisch Dossier (GMD)

GMD

Met uw toestemming kan uw huisarts al uw medische gegevens verzamelen in uw Globaal Medisch Dossier (GMD): chirurgische ingrepen, chronische ziektes, lopende behandelingen, enz. Met dit dossier beschikt hij over een algemeen overzicht van uw gezondheidstoestand en zorgt hij voor een betere opvolging.

Verwar dit niet met "Mijn gedeeld gezondheidsdossier" (https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/).

Wat zijn de voordelen van een GMD?

Het GMD verbetert niet alleen de opvolging van uw behandeling, maar zorgt er ook voor dat u minder remgeld betaalt. Met een actief GMD, betaalt u voor een bezoek aan uw huisarts:

Gewone patient Patiënt met verhoogde tegemoetkoming
4 EUR 1 EUR
  0 EUR jonger dan 25 jaar

Dit zijn de bedragen die toegepast worden door geconventioneerde artsen. Zij verbinden zich er toe, de voorziene honoraria aan te rekenen. Zijn de artsen niet geconventioneerd, dan kunnen supplementen aangerekend worden die niet terugbetaald worden. U moet deze supplementen dan zelf betalen, bovenop het remgeld.

Bent u ouder dan 75 jaar of lijdt u aan een erkende chronische ziekte, dan heeft u ook recht op een vermindering met 30% van uw remgeld voor een huisbezoek van uw huisarts.

Met een GMD bespaart u 5 EUR voor een raadpleging bij een arts-specialist voor zover uw huisarts u naar deze specialist doorverwezen heeft (1 EUR voor de rechthebbenden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming).

Een GMD is verplicht in het kader van de opvolging van diabetes type 2 en van bepaalde overeenkomsten voor zelfregulatie.

Bent u lid van een medisch huis, dan wordt een GMD automatisch door dit Medisch huis geopend en beheerd. 

Hoe vraagt u een GMD aan?

Vraag een GMD te openen tijdens uw volgende raadpleging bij uw huisarts (of tijdens een volgend huisbezoek). De therapeutische band met deze arts zal opgeslagen worden.

U kunt de opening van een GMD vragen voor uw kinderen of een naaste die niet meer in staat zou zijn dit zelf te doen.

Hoe lang duurt een GMD?

Uw GMD blijft in theorie geldig tot het einde van het tweede jaar volgend op het kalenderjaar van de opening. 

Voorbeeld: een GMD dat in januari 2024 geopend werd, blijft actief tot 31 december 2026.

De HZIV zal uw GMD echter automatisch (jaarlijks in februari) verlengen als u uw huisarts minstens 1 keer in de voorbije twee jaar geraadpleegd heeft.

Voorbeeld: Uw GMD dat in 2024 geopend werd, zal verlengd worden na december 2026 voor zover u uw huisarts minstens één keer bezocht hebt in 2024 of 2025.

Hoeveel kost een GMD?

De HZIV dekt alle kosten voor de opening en de verlenging: een GMD kost u niets.

Een andere arts raadplegen?

Raadpleegt u een andere huisarts dan deze die uw GMD geopend heeft? Dan heeft u in principe geen recht op de voordelen (beperkt remgeld).

Bepaalde huisartsen werken echter samen in eenzelfde kabinet. In dat geval hebben ze allemaal toegang tot uw GMD als u ze raadpleegt. Het gaat hierbij om een groepspraktijk waardoor u toch van de voordelen van het GMD kunt genieten.

Wat als u van arts verandert?

U kunt aan een andere huisarts vragen om uw GMD over te nemen.  Deze transfer is gratis.