Mentale gezondheid: Spreek erover!

Mentale gezondheid: spreek erover!

Een op vier personen krijgt ooit te kampen met psychische problemen. Angst, depressie, donkere gedachten... Soms zijn deze gemoedstoestanden tijdelijk en soms blijven ze aanslepen. Hoe dan ook, het is belangrijk er tijdig over te praten!

In woorden omzetten

De eerste stap bestaat erin met iemand over uw problemen te praten. Dit is niet altijd eenvoudig, maar het is belangrijk. Zelf de juiste woorden vinden of er samen woorden voor vinden, zal u helpen uw toestand beter te begrijpen.

Een luisterend oor vinden

Wie in vertrouwen nemen? Richt u tot een persoon die u vertrouwt en beschikbaar is om naar u te luisteren. Dit kan een familielid zijn, een vriend, een collega, ... Ook uw huisarts is een goede optie.

Geef ze een belletje

Naast kennissen kunt u ook rekenen op de steun van vrijwilligers waar u zich in het volste vertrouwen toe kunt richten. Er werden verschillende oproepnummers aangemaakt waar u met uw specifiek probleem terecht kunt:

  • Tele-Onthaal - 106
  • Voor kinderen en jongeren Awel - 102
  • Druglijn – 078 15 10 20
  • Zelfmoordlijn - 1813

Netwerk geestelijke gezondheidszorg

Soms volstaat de steun van kennissen of vrijwilligers niet en moet u een stapje verder: raadpleeg een professionele hulpverlener. Er bestaan plaatselijke netwerken die u toegang geven tot geestelijke gezondheidszorg.

Het netwerk voor geestelijke gezondheidszorgen in uw buurt kan u terugvinden op onze website.hziv.be (rubriek Terugbetaling medische kosten > Bij de psycholoog).  Als u gebruik maakt van deze netwerken, kunt u bovendien rekenen op een tegemoetkoming van de HZIV!

Eerstelijns of gespecialiseerde zorg

De psychologische zorgen die door deze netwerken voorgesteld worden, kunnen van verschillende aard zijn.  In functie van uw behoeften, komt u in aanmerking voor eerstelijnszorg of voor meer gespecialiseerde zorgen ... Tijdens het eerste gesprek met de psycholoog of orthopedagoog worden de zorgen bepaald die in uw specifieke situatie aangeraden zijn.