Bij de psycholoog

De verplichte verzekering voorziet een tegemoetkoming voor bepaalde raadplegingen bij een psycholoog. Deze tegemoetkoming is beperkt tot de klinische psychologie en is aan bepaalde voorwaarden verbonden.

Voor wie?

Voor iedereen met een psychologische kwetsbaarheid. 

Een medisch voorschrift is niet nodig!

Hoe?

U kunt niet eender welke psycholoog raadplegen. U moet deze sessies volgen bij een klinisch psycholoog die deelneemt aan een netwerk geestelijke gezondheid waarmee het RIZIV een overeenkomst gesloten heeft.

De zorgen worden georganiseerd door lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg en volgens twee leeftijdscategorieën:

De netwerken zijn laagdrempelig toegankelijk en verspreid over het hele Belgische grondgebied. 

Tussen 15 en 23 jaar kunt u zelf, naargelang uw behoeften, het meest gepaste netwerk kiezen.

Per 12 maanden kan u maar tot 1 categorie behoren.

Welke zorgen?

We onderscheiden eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg. 

Tijdens de eerste sessie, stelt de psycholoog een bilan op om uw behoeften te bepalen. In de loop van de sessies zal het bilan bijgewerkt worden.

De sessies

Per periode van 12 maanden voorzien wij een tegemoetkoming voor een aantal zittingen (max. één zitting per dag):

  Kinderen
Adolescenten
Kinderen
Adolescenten
Volwassenen Volwassenen
Zorgen Individueel Groep Individueel Groep
Eerste lijn 10 8 8 5
Gespecialiseerd 20 12 20 15

Terugbetaling

De eerste sessie voor psychologische zorg is gratis. Voor de volgende zittingen, bedraagt uw eigen aandeel (remgeld) per zitting:

Sessie Verzekerden RVT Gewone verzekerden
Individueel 4 EUR 11 EUR
Groep 2,50 EUR 2,50 EUR

RVT: Rechthebbende van de verhoogde tegemoetkoming

Mentale gezondheid