Toekomstpact de Block

Handdruk

Op 28/11 heeft minister De Block een pact ondertekend met de ziekenfondsen in verband met de rol die ze spelen binnen de gezondheidszorg.

Het “Toekomstpact met de Verzekeringsinstellingen” werd door alle mutualiteiten en ook door de HZIV ondertekend.

Minister De Block en de verzekeringsinstellingen werkten samen aan dit kaderakkoord waarin wordt gefocust op de gezondheidszorgverzekering en de verplichte aanvullende ziekteverzekering.

In het kort voorziet dit pact in de modernisering van 6 assen :

  1. de informatieverstrekking aan en de gezondheidscoaching van de leden;
  2. het goed beheer van de gezondheidszorgverzekering ;
  3. de handhaving van de doelmatigheid ;
  4. het takenpakket van de adviserend geneesheren;
  5. de evaluatie van en de rationalisering van het aanbod van de aanvullende verzekering;
  6. het goed bestuur en de versterking van de Verzekeringsinstellingen.

De financiering van de Verzekeringsinstellingen zal ook worden gekoppeld aan de werking op het terrein.

Link naar de persmededeling.