Sport verenigt

Eindelijk is het terug lente! Na de lange wintermaanden is het weer aan de beterhand. Niets houdt ons nog tegen om openlucht- of sportactiviteiten te hervatten. Voor velen onder ons is sport eerst en vooral een gezonde en ludieke hobby. Maar sport is veel meer dan dat. Het is ook een uitstekend, zoniet het beste, middel om zich te integreren.

Waardevolle sportactiviteiten

Naast de voordelen voor de gezondheid, komen in de sport ook belangrijke menselijke waarden tot uiting. Denk hierbij aan persoonlijke waarden zoals eer en moed die belangrijk zijn voor de persoonlijke ontwikkeling. 

We leren er onze grenzen kennen en onszelf te overtreffen. Maar sport gaat veel verder dan deze egocentrische vaststelling.

Naast de persoonlijke ontwikkeling, draagt sport eveneens bij tot de verspreiding van tal van maatschappelijke waarden: loyaliteit, fair play en verdraagzaamheid. In de sport en voornamelijk in teamsporten, komen deze waarden ten volle tot uitdrukking, waarna ze in het dagelijkse leven overgedragen kunnen worden.

Samenzijn

Een sport beoefenen brengt individuen samen en bijeen: samen spelen, eenzelfde doel nastreven en eventuele verschillen overbruggen. Of een team dezelfde uitrusting draagt of niet, de leden vormen een geheel dat ze (h)erkennen. Allen samen.

Wat op het sportterrein tot stand komt, leeft voort op straat, op het werk,... De band is gevormd en de individuen vormen een gemeenschap.

Integreren

Als men zich in een sport identificeert, kan men dit makkelijk delen en uitbreiden.

Met zijn waarden en het federatieve effect, is het de activiteit bij uitstek om integratie te bevorderen. De maatschappij telt talrijke interne breuklijnen: socioculturele, financiële, gezondheid,... Sport kan deze drempels overbruggen. 

Er bestaan trouwens talrijke initiatieven in die zin: aangepaste activiteiten, wijkontmoetingen,... vraag inlichtingen bij uw gemeente; zij zullen u zeker kunnen informeren over het aanbod.