Verblijf in het buitenland

Verblijf in buitenland

U verblijft in het buitenland? Welke documenten heeft u nodig en hoe verloopt de terugbetaling?

De procedure voor terugbetaling is afhankelijk van:

  • de aard van uw verblijf (tijdelijk/definitief)
  • uw bestemming

Er is een verschil in de terugbetalingsprocedure naargelang u tijdelijk verblijft in een ander land of als u officieel uw domicilie (definitief verblijf) overbrengt naar een ander land.

De terugbetaling verschilt ook naargelang uw bestemming de EER, Zwitserland , Australië, het Verenigd Koninkrijk of Noord-Macedonië is. Voor sommige andere landen geldt een overeenkomst met België. Tenslotte zijn er landen waarmee er geen overeenkomst bestaat.