Europese ziekteverzekeringskaart

Wat is de Europese ziekteverzekeringskaart?

Deze kaart geeft u toegang tot  geneeskundige verzorging tijdens een tijdelijk verblijf in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER).

Bovendien kunt u met deze kaart onmiddellijk terugbetaling krijgen van uw facturen voor geneeskundige verzorging bij een verzekeringsinstelling (ziekenfonds) in het land waar u verblijft.

Dankzij deze kaart wordt u behandeld als iemand die verzekerd is in het land waar u verblijft.

Wie heeft recht op een Europese ziekteverzekeringskaart?

Elk lid van de HZIV (gerechtigde of persoon ten laste) dat zijn bijdrage betaald heeft, kan een Europese kaart krijgen.

De Europese kaart is individueel en wordt uitgereikt op naam. Elk gezinslid dat in het buitenland wenst te verblijven, moet een eigen kaart hebben.

U kunt uw kaart aanvragen bij uw HZIV-kantoor of via myHZIV.

In welke landen is de kaart geldig?

De Europese kaart is geldig in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte:

 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • IJsland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Zweden

De Europese kaart wordt ook in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk aanvaard onder dezelfde omstandigheden.

Wat is gedekt door de Europese ziekteverzekeringskaart?

De Europese kaart geeft recht op alle verstrekkingen die beoordeeld worden als medisch noodzakelijk, rekening houdend met de aard van de verstrekkingen en de voorziene duur van het verblijf.

Het moet niet om dringende hulp gaan. De zorgverstrekkers van het gastland moeten het "noodzakelijke" karakter van de verzorging die u vraagt inschatten. Tot de verstrekkingen die hieronder vallen behoren bijvoorbeeld verstrekkingen in verband met chronische of bestaande ziekten, maar ook met zwangerschap en bevalling.

Dankzij de Europese kaart wordt u gelijkgesteld met de verzekerden van het land van verblijf. Het plaatselijke tarief is dus van toepassing.

De Europese kaart mag niet worden gebruikt voor een geplande behandeling in het buitenland.

Opgelet! De EZVK vervangt geen reisverzekering. Private geneeskundige zorgen zijn niet gedekt, noch kosten zoals de repatriëring of diefstal/verlies van uw goederen.

Hoe lang is de Europese ziekteverzekeringskaart geldig?

In principe is de kaart 2 jaar geldig De geldigheidsduur van de kaart is dus niet beperkt tot de duur van het verblijf. U moet dus niet telkens een nieuwe kaart aanvragen als u naar het buitenland terugkeert: U kunt de kaart meermaals gebruiken in verschillende landen.

In het buitenland zonder kaart?

Als u uw Europese kaart verloren of vergeten bent, kunt u een vervangend bewijs aanvragen, waarvan de geldigheid beperkt is tot de duur van het verblijf.

U ontvangt hetzelfde getuigschrift als u om dwingende redenen geen tijd had om uw kaart vóór uw vertrek aan te vragen.

Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij uw HZIV-kantoor.