Op reis?

Reizen naar een EER-lidstaat of naar Zwitserland

Als u van plan bent naar een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland te reizen, zullen de kosten voor eventuele onvoorziene geneeskundige verstrekkingen krachtens een Europese wetgeving ten laste genomen worden. Voor zover u in orde bent voor de Belgische ziekteverzekering, kunt u zich wenden tot eender welke verzekeringsinstelling die erkend is door het verblijfsland en terugbetaling krijgen van uw geneeskundige verstrekkingen.

Om dit Europese voordeel te kunnen genieten, moet u voordat u naar het buitenland vertrekt een Europese Ziekteverzekeringskaart aanvragen bij uw HZIV-kantoor. Dankzij deze kaart wordt u behandeld als iemand die verzekerd is in het land waar u verblijft.

Reizen buiten de EER

De terugbetaling van geneeskundige verzorging die u in een land buiten de EER verleend werd, is een kwestie die voor elk afzonderlijk geval onderzocht moet worden in functie van het bezochte land en de aard van de verstrekkingen die er verleend werden.

Staten die een overeenkomst hebben met België

Inzake geneeskundige verzorging heeft België bilaterale overeenkomsten gesloten met de volgende Staten:

  • Marokko,
  • Algerije,
  • Tunesië
  • Turkije
  • Macedonië
  • Montenegro
  • Servië
  • Bosnië-Herzegovina

De overeenkomst voorziet de nodige formulieren om gedekt te zijn door de ziekteverzekering van het verblijfland. Deze formulieren kunt u bij uw HZIV kantoor aanvragen.

Daar deze overeenkomsten inhoudelijk onderling verschillen, raden wij u aan contact op te nemen met uw HZIV-kantoor om te weten welk formulier u nodig heeft en op welke verstrekkingen u recht heeft.

 

Let op: Voor zelfstandigen die naar deze landen reizen, is het aangeraden een reisverzekering af te sluiten.

Staten zonder overeenkomst met België

De Belgische wetgeving inzake de verstrekkingen ontvangen buiten de EER of een land met een bilaterale overeenkomst is zeer beperkend. Als welbepaalde voorwaarden vervuld zijn, kunnen een aantal verstrekkingen, op voorlegging van de facturen en betalingsbewijzen, gedekt worden door de HZIV.

Met vragen richt u zich het best tot uw HZIV-kantoor dat u, op basis van uw situatie, het verblijfland of de aard van de verstrekkingen meer gerichte informatie zal kunnen geven. Leg in elk geval gerust spontaan uw facturen voor. De HZIV zal nagaan of uw verstrekkingen terugbetaald kunnen worden of niet.

Voor landen zonder overeenkomst sluit u het best een private verzekering (reisverzekering) af om de onzekerheid weg te nemen met betrekking tot eventuele terugbetaling.