Het mondzorgtraject

40% van de bevolking bezoekt niet elk jaar een tandarts. Een jaarlijkse controle is echter, zowel voor uw tanden als voor uw algemene gezondheid, van groot belang. Het doel van het mondzorgtraject is om meer personen regelmatig bij de tandarts te krijgen en zo hun gezondheid te verbeteren.

Wat is een mondzorgtraject?

Als u minstens 18 jaar bent en jaarlijks een tandarts bezoekt, krijgt u door het tandzorgtraject een hogere terugbetaling voor tandzorg. U wint dus niet enkel op gebied van gezondheid maar ook op financieel gebied!

De terugbetaling voor tandsteenreiniging halveert bijvoorbeeld als er gedurende het voorgaande jaar geen terugbetaling voor tandzorg werd geregistreerd.

Voor wie?

Het mondzorgtraject is er voor iedereen die minstens 18 jaar is. U moet het niet aanvragen, het verloopt volledig automatisch.

Kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar gaan gratis naar de tandarts behalve voor orthodontische zorg. Voor hen is er dus geen mondzorgtraject.

Voor welke tandzorg?

Het mondzorgtraject geldt voor alle tandzorg, met uitzondering van:

  • tandheelkundige raadplegingen, 
  • preventieve zorg, 
  • orthodontie, 
  • parodontologie.

Voor bovenstaande zorg blijft er dus een persoonlijk aandeel (remgeld), of u nu regelmatig een tandarts bezoekt of niet.

U bezocht vorig jaar geen tandarts?

In dat geval zal u dit jaar meer moeten betalen afhankelijk van het type tandzorg en het feit of u al dan niet recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.

  • Vullingen, wortelkanaalbehandelingen, extracties, urgentiesupplementen en bewerkingen op prothesen: uw persoonlijk aandeel zal verdubbelen. Als u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt u 1 EUR extra.
  • Radiografieën en verstrekkingen die als bijkomend honorarium aangerekend worden: uw persoonlijk aandeel zal hoger zijn voor gewone verzekerden.
  • Uitneembare prothesen en orale implantaten: uw persoonlijk aandeel zal 40,50 EUR hoger zijn. Als u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt u 2 EUR extra.

Omdat de pandemie roet in het eten heeft gegooid is het uizonderlijk mogelijk om de voordelige terugbetaling te behouden, zelfs als u in 2020 uw tandarts niet bezocht heeft. Er wordt enkel gecontroleerd of u de tandarts in 2019 heeft bezocht. Momenteel is het onduidelijk of deze uitzondering ook in 2022 zal gelden. Wij raden u dus aan om tandzorg niet uit te stellen.