Bij de apotheker

Apotheker

Wanneer u geneesmiddelen met een voorschrift gaat halen bij de apotheker, is het ritueel altijd hetzelfde. Ofwel geeft u de apotheker het papieren voorschrift, ofwel licht u hem in dat er een elektronisch voorschrift beschikbaar is.

Geef indien nodig ook uw elektronische identiteitskaart (eID) zodat hij u kan identificeren. Zo kan de apotheker het elektronische voorschrift raadplegen en kan hij de tegemoetkoming van de verplichte verzekering onmiddellijk aan de diensten van de HZIV aanrekenen.

U betaalt het deel dat niet gedekt is door de verplichte verzekering (remgeld) en ontvangt de geneesmiddelen en de nodige info over het gebruik ervan.

Als de apotheker uw lidmaatschap bij de HZIV om welke reden dan ook niet heeft kunnen controleren, kan hij u vragen de volle prijs te betalen. Vraag hem in dit geval om het document bijlage 30 op te stellen zodat u de tegemoetkoming bij de HZIV kunt aanvragen. Bezorg de bijlage 30 met een kleefbriefje aan uw HZIV-kantoor. 

Opgelet: een kasticket volstaat in dit geval niet.