NIP-test

De NIP-test is een niet-invasieve prenatale test. Deze bloedtest kan onder andere aangeboren afwijkingen zoals het syndroom van Down opsporen.

Bij de NIP-test is er geen risico voor de zwangerschap. De betrouwbaarheid is meer dan 99%.

De NIP-test wordt terugbetaald door de HZIV.

Het honorarium en het remgeld kunt u vinden op de website van het RIZIV. Als u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming of als de test wordt uitgevoerd tijdens een ziekenhuisopname dan wordt het volledige bedrag terugbetaald.

 Voorwaarden

  • De terugbetaling wordt één keer per zwangerschap toegekend;
  • U moet minstens 12 weken zwanger zijn. 
  • De test moet voorgeschreven zijn door de arts die de zwangerschap opvolgt. 
  • De test moet worden uitgevoerd door een specialist in de klinische biologie of in de pathologische anatomie of in een centrum voor menselijke erfelijkheid onder supervisie van een erkend klinisch geneticus.